Груповата форма се осъществява в затворени групи от максимум десет деца.

Ако това е необходимо за качественото обучение и по преценка на eкипа на  “Малките Рибки” – лечебното плуване за деца, групата може да се поддържа и с по-малък брой участници. След като местата в групата се запълнят тя спира да приема нови членове. Нови деца се приемат след предварително записване, при освобождаване на място в избраната от Вас група. Тренировките на “Малките Рибки” – лечебното плуване за деца се провеждат два пъти седмично. Всяка групова тренировка включва:

  • Луксозен басейн, в който се провежда тренировката.
  • Квалифициран треньор, провеждащ тренировката.
  • Индивидуален подход към всяко дете, съобразен с нуждите и възможностите му.
  • Мениджър, който следи за качеството на провежданата тренировка и е на разположение на родителите. Отговаря на всички възникнали въпроси, дава информация за напредъка на детето.
  • Помощни средства, необходими за провеждането на качествена тренировка.

Всяка тренировка е с продължителност до 60 минути. Месечната такса варира в зависимост от броя на тренировките. Тя се превежда предварително, до първо число на месеца. В случай, че детето пропусне тренировка, половината от нейната стойност се приспада от таксата за следващия месец. След подаване на заявка за записване чрез нашата Форма за записване, ние ще се свържем с Вас за да уточним подробностите.

Форма на обучениеЦена на посещение
Групова35 лв.
Индивидуална форма (едно дете с един треньор)65 лв.
Индивидуална форма (две деца с един треньор)110 лв.
Рождени дни35 лв. за дете
Частна тренировка160 лв.
*към момента, тренировки на “Малките Рибките” – Лечебното плуване за деца се провеждат само на територията на град София.