Ние приемаме сериозно вашата лична неприкосновеност и като фирма се ангажираме да защитаваме и уважаваме личните ви данни. Предоставената ни от вас личната информация, ще бъде защитена от нас и няма да бъде предоставяна на трети страни.

Моля, прочетете внимателно.

Моля, обърнете внимание, че правилата ни може да се променят с течение на времето, така че проверявайте тази страница, за да сте сигурни, че сте запознати с промените в правилата.

Правното основание за използването на вашите лични данни

Ние ще използваме вашите лични данни само когато законът ни позволява. Ще използваме вашите лични данни при следните обстоятелства:

*Когато имаме изричното ви съгласие да направите това.

*Когато това е необходимо за нашите законни интереси и вашите интереси и основни права не се пренебрегват от тези интереси.

*Когато трябва да спазим законово или регулаторно задължение.

GDPR – Обобщение на индивидуалните права

Правото на информация – правото да бъдете информирани за събирането и използването на лични данни

Правото на достъп – право на достъп до техните лични данни и допълнителна информация

Правото на поправяне – правото на лицата да отстраняват неточни лични данни или да бъдат попълнени, ако не са пълни

Правото за изтриване – правото на лицата да изтриват лични данни в определени ситуации

Правото на преносимост на данни – право на преносимост на данни позволява на физическите лица да получават и използват повторно своите лични данни за свои собствени цели в различни служби

Право на възражение – право да се ограничи обработването на личните им данни в определени ситуации, например правото да се противопостави на използването на лични данни за целите на директния маркетинг

Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране – право да бъдат информирани и да се противопоставят на автоматизираната обработка на данни, които могат да доведат до потенциално вредно решение

Правото да оттеглите съгласието си по всяко време – това важи, когато разчитаме на съгласието да обработваме вашите лични данни.