Програма за обучение

Групите, за провеждане на Лечебното плуване за деца, са малки – между шест и десет деца.

Използва се индивидуален подход при всяко дете, като треньорът е запознат както с нуждите, така и с възможностите на всяко от децата. Тъй като целим постигането на лечебен ефект и бързо усвояване на плувните движения, препоръчваме занимания поне два пъти седмично.

Три са етапите, през които преминава обучението

  • Етап 1 – Научаване на детето на основни плувни движения.
  • Етап 2 – Коригиране на вече научените движения.
  • Eтап 3 – Усъвършенстване на движенията чрез разнообразяване на тренировката като интензитет, като скорост и смяна на дистанциите.

Основни типове упражнения при Лечебното плуване:

  • Тип 1: Основни подготвителни упражнения, които подготвят изпълнението на основните движения в плуването.
  • Тип 2: Характерни упражнения за усвояване техниките на различните стилове в плуването.
  • Тип 3: Специфични техники за научаване на старта и обръщането.

За постигане на максимален ефект от Лечебното плуване за деца, ние обръщаме специално внимание също на: упражнения за привикване във водна среда; упражнения за изпитване на подемната сила на водата; упражнения за изучаване на дишането; упражнения за поддържане хоризонталното положение на тялото във водата и усвояване на плъзгането.

Изключително важна е ролята на треньора при Лечебното плуване за деца. Треньорът показва упражненията, дава знанията на децата и ръководи активно всяко тяхно движение във водата. Треньорът се съобразява с възможностите на всяко дете и с неговите индивидуални нужди.
Три основни метода се използват в Лечебното плуване за деца:

  • Методика на преподаване – треньорът обяснява и показва
  • Методика на упражняване – включва практическо разучаване и усвояване на двигателни действия на суша, а когато бъдат разбрани от детето и във вода
  • Методика за организиране на уроците – треньорът, чрез добра организация, създава възможно най-добри условия за децата, така че те да възприемат и усвоят плувните техники

Методите и стилът на преподаване се определят в зависимост от състава и нуждите на обучаваните деца.