Цени

Избирайки тренировките на „Малките Рибки“ – Лечебното плуване за деца, Вие получавате:

  • Чист и отлично поддържан басейн, който е част от нашия спортен център AQUA Sport Center.
  • Квалифицирани треньори, които ще се погрижат както за обучението на Вашето дете, така и за неговия физически и емоционален комфорт.
  • Мениджър, който е на разположение по време на тренировките, към когото можете да се обърнете с въпроси, касаещи обучението и напредъка на Вашето дете.
  • Малки групи, индивидуален подход. Това е една от основните предпоставки за качествено обучение и бърз напредък на Вашето дете.
  • Помощни средства, необходими за провеждането на качествена тренировка.

Тренировките на “Малките Рибки – Лечебното плуване за деца се провеждат в групов или индивидуален формат .

Цени Тренировки деца

Груповата форма се осъществява в затворени групи от максимум десет деца.

След като местата в групата се запълнят, тя спира да приема нови членове. Нови деца се приемат след предварително записване, при освобождаване на място в избраната от Вас група.

Груповите тренировки на „Малките Рибки – Лечебното плуване за деца“ се провеждат два пъти седмично. Всяка тренировка е с продължителност до 60 минути. Месечната такса варира в зависимост от броя на тренировките. Тя се превежда предварително, до първо число на месеца. В случай, че детето пропусне тренировка, половината от нейната стойност се приспада от таксата за следващия месец. След подаване на заявка за записване на нашата Форма за записване, ще получите имейл с описание как да извършите плащане.

Индивидуалната форма включва треньор и до две деца. При индивидуалната форма на обучение децата напредват много по-бързо и резултатите от обучението на “Малките Рибки” – Лечебното плуване за деца са видими в много кратки срокове. Всяка тренировка е с продължителност до 60 минути.  Цената за индивидуалната форма на обучение е 70 лева за едно дете и 120 лева, ако децата са две. След подаване на заявка за записване на нашата Форма за записване, ще получите имейл с описание как да извършите плащане.

Форма на обучение Цена на посещение
Групова 35 лв.
Индивидуална форма (едно дете с един треньор) 70 лв.
Индивидуална форма (две деца с един треньор) 120 лв.
Рождени дни 35 лв. за дете

*към момента, тренировки на „Малките Рибките – Лечебното плуване за деца“ се провеждат само на територията на град София

Цени Тренировки бебета
Тренировките за бебета на „Малките рибки – Лечебното плуване за деца“ се провеждат в групов или индивидуален формат по Ваш избор. Всяка тренировка е с продължителност от 30 до 45 минути в зависимост от възрастта на детето и адаптацията му към водата. След подаване на заявка за записване на нашата Форма за записване, ще получите имейл с описание как да извършите плащане.

Форма на обучение Цена на посещение
Бебешко плуване с един родител 35 лв.
Бебешко плуване с двама родители 45 лв.
Карта за 5 посещения в рамките на 60 дни – бебешко плуване в група 160 лв.
Карта за 10 посещения в рамките на 90 дни – бебешко плуване в група 300 лв.
Бебешко плуване с родител – индивидуална форма 70 лв.

*към момента, тренировки на „Малките Рибките – Лечебното плуване за деца“ се провеждат само на територията на град София.

Цени Рождени дни

Рожденият ден може да протече под формата на урок по плуване или в забавни игри във водата. За децата се грижат мениджър и треньор, който е с тях вътре във водата. Всички плувни пособия се осигуряват на място.

Родителите трябва да подсигурят за децата единствено хавлия, бански и джапанки.

Рожденият ден се провежда в рамките на един астрономически час.

Минималният брой деца за организиране на рожден ден е 8 деца. Цената се определя от броя на децата, като за едно дете цената е 35 лв. Свържете се с нас за изготвянето на индивидуална оферта.

girl

График на тренировките

fish

Запишете детето си сега