Заекване

Лечебното плуване укрепва и развива нервната система, създава навици за правилно дишане и чувство за ритъм.

Каква е причината децата да заекват и кои са видовете заекване?

Основни видове заекване

Oсновните видове заекване са три:

Невротично

Невротичното заекване възниква като резултат от психически травми. Причината е силна уплаха, стрес, чести скандали между родителите, на които детето присъства, прекаляване с играта на компютър.

Неврозоподобно

Неврозоподобното заекване се появява като резултат нарушената дейност на нервната система, докато плодът е още в майката. Може да се появи в резултат на инфекция в организма.

Наследственото заекване

При наследственото заекване детето наследствено е предразположено към заекване. По своето същество, заекването представлява принудително прекъсване на потока на говорене. Изразява се в:

  • повтаряне на срички и звуци
  • блокиране
  • удължени звуци
  • повтаряне на думи

При всяко дете видът на заекването, както и тежестта, в която се проявява, са различни. Прекъсването на потока на речта може да присъства в съчетание с напрежение и чувство на безпокойство, срам, страх. Заекването при децата би могло да причини големи трудности в социализацията на детето, както и да доведе до травми от психологически характер.

Обикновено заекването се появява между 2 и 4 годишна възраст. Нерядко заекването се появява в периода, когато детето започва да събира думите в изречения. Понякога то може да се появи внезапно, когато детето се събуди на сутринта. Заекването може да започне с някой от описаните по-горе симптоми, а в последствие да се допълни с някоя от другите си форми. Например в комбинация от удължено произнасяне и блокиране на речта.

Дали заекването изчезва по естествен път?

Не са малко децата, които са се възстановили от заекване по естествен начин. Процентът на възстановилите се, обаче, не е известен с точност. Децата имат най-голям шанс за възстановяване от заекване, когато заекването се хване още в начален стадий и се вземат бързи и адекватни мерки. Фактите показват, че много трудно може да се прогнозира дали и кога детето ще се възстанови.

Възможно ли е лекуване на заекване?

Никой не може да гарантира със сигурност, единственото сигурно е, че ползотворен ефект върху заекването оказват:

  • игри с вода и пясък – укрепват и развиват нервната система
  • пеене – създава навици за правилно дишане и чувство за ритъм
  • физическо натоварване, което се състои от ритмично, редуващо се използване на крайниците – каквото е плуването
  • лечебно плуване – също създава навик за правилно дишане, укрепва физическото и психичното здраве на детето, създава увереност в собствените му възможности

Шансовете за преодоляване на заекването при децата са най-добри непосредствено след като то се е появило. За предпочитане е, това да стане преди навършване на пет или шест годишна възраст.

girl

График на тренировките

fish

Запишете детето си сега